• 17/12/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Barnehagesatsene gjeldende fra 15. januar 2019, makspris.

   

  100% plass 2990,-

   

  80% plass 2690,-

   

  60% plass 2090,-

   

  Det gis henholdsvis 35% og 50% søskenmoderasjon for andre og tredje barn. I de tilfellene hvor søsken har ulik plasstørrelse, gis moderasjonen på laveste betalingssats.

   

  Det betales i tillegg kr 350,- i matpenger på hel plass, reduseres prosentvis. Matpengene dekker frokost, lunsj og ettermiddagsmat - samt drikke til alle måltider og frukt/grønnsaker. 

   

  Foreldrene kjøper en andel, kr 2000,- ved tildeling av plass. Barnehagen kjøper andelen tilbake når barnet slutter.

   

  Ingen faktura i juli, betalingsfri mnd.

   

  Det er mulig å søke om redusert betaling for familier med lav inntekt:

  http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Barnehager